חומרי לימוד

בעמוד זה תוכלו למצוא הרצאות מצולמות בפיסיקה ובמתמטיקה, כאשר לכל סרטון מלווה קובץ תקציר של תכני ההרצאה, קובץ שאלות לתרגול וקובץ פתרונות מלאים, זאת על מנת לאפשר תרגול מיטבי ומועיל. מטרת ההרצאות לעזור לרענן נושאים מתוך לימודי התיכון, ברמת 5 יח”ל פיסיקה ומתמטיקה ובנוסף להציג מספר נושאים חדשים שאנו מאמינים כי יועילו לכם בהמשך.

פונקציות טריגונומטריות

שיעור מספר 1

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

הנגזרת

שיעור מספר 2

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

חקירת פונקציה

שיעור מספר 3

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

וקטורים וקינמטיקה

שיעור מספר 4

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

פיתוח פונקציה לטור

שיעור מספר 5

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

האינטגרל

שיעור מספר 6

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

חוקי ניוטון וכוחות

שיעור מספר 7

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

משוואות דיפרנציאליות

שיעור מספר 8

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

תנע ואנרגיה

שיעור מספר 9

תיאוריה
קובץ תרגול | פתרון

ספרים נוספים ללמידה עצמית ברמה תיכונית

פיסיקה תיכונית- מכניקה \ סירס זימנסקי יאנג

מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה \ דר יורם אשל

מכניקה ניוטונית \ עדי רוזן

מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב’-1 \ בני גורן

מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב’-2 \ בני גורן

מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א’ \ בני גורן